Práca zadarmo? Dobrovoľníci ešte nevymreli

Možno ani neviete, ale existujú detské organizácie venujúce sa vo voľnom čase deťom. Vedúci bez nároku na honorár im vytvárajú stretnutia na týždňovej báze, jednodňové akcie, ale i denné alebo týždňové tábory. Jedna z takýchto organizácii mala za minulý rok približne 6 428 registrovaných členov (detí i animátorov).
Samostatnou ďalšou veľkou kategóriou dobrovoľníkov sú dobrovoľní požiarnici. Tých si vychovávajú už od útleho detstva. Deti sa naučia nielen novým informáciám, ale i zručnostiam, ktoré im v prípade ohrozenia ohňom môžu pomôcť. Ako sa zachovať v danej situácii a ako postupovať v prvých krokoch.

tým.jpg

Naše útulky sú plné nešťastných a osamelých zvierat, ktorým chýba ľudská prítomnosť. Starostlivosť o ne nie je ľahká (najmä v takom počte ako sa ich nachádza v našich záchytných miestach), no našťastie existujú dobrí ľudia, ktorí nemajú to srdce nechať ich napospas osudu.
Aj medzi horskými záchranármi sú dobrovoľníci. Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor realizuje nielen záchrannú, ale i informatívnu a vzdelávaciu činnosť ako sa správať v horách, ako predísť úrazom a čo robiť, ak už k nemu došlo.
S dobrovoľníkmi sa môžete stretnúť aj na festivaloch. Má to svoje plusy i mínusy. Bonusom je, že popri svojej práci si zadarmo vypočujú kapely hrajúce na pódiu. Nie vždy je to však také ružové. Popri všetkej tej práci si nemusia nájsť čas, užiť si svoje obľúbené kapely.
I mnohé malé hudobné alebo tanečné zbory, krúžky ľudových, štandardných, či latinotancov vedú ľudia, ktorí to robia len z lásky k umeniu, kvôli zachovaniu našich tradícií, či túžbe šíriť svoje znalosti ďalej.

hasič.jpg

V nemocniciach ste sa zas mohli stretnúť s dobrovoľníkmi, ktorí navštevujú deti a dlhodobo hospitalizovanýchmalých pacientov, aby im pomohli v ich ťažkých chvíľach v boji s chorobami. Pochmúrne dni im nachvíľku zosvetlia, s úsmevom a vtipom im pomáhajú zabudnúť na ich ťažkosti a snažia sa im spríjemniť ich pobyt. Nech majú chvíľku dôvod na úsmev na tvári.
Medzi nami existujú aj aktivisti za čistejšiu prírodu, ktorí chodia vysádzať stromčeky alebo čistiť znečistené nelegálne čierne skládky. Vznikol už aj novodobý trend behania, pri ktorom bežíte spolu s vreckom v ruke a zbierate odpad, ktorý niekto vyhodil popri bežeckých chodníkoch, v parkoch, v prírode.
Dovolíme tvrdiť, že ešte stále žijú ľudia, ktorí nehľadia len na peniaze a popri svojej práci, či štúdiu si nájdu čas pre druhých. Odmenou sú im spokojné tváre, radosť v detských srdciach, o čosi krajší svet, menej smutných psích očí, pomoc človeku v núdzi.

Nezaradené