Arabské príslovie o láske

Staré arabské príslovie hovorí o tom, ako muž žiada ženu, aby ho milovala a on jej to potom vráti.
Psychológovia sa zhodujú v tom, že je to pravda. Ako prvá vždy miluje žena – srdcom, muž potrebuje istý čas, aby si lásku uvedomil a presvedčil sa o nej. A potom je schopný zázrakov.
Ak je to opačne a muž miluje ako prvý, pre vzťah to nie je prínosom – muž je vládcom lásky.pár láska.jpg
Svet žien je od narodenia poznamenaný láskou. Žena je jej symbolom, história nás o tom neustále presviedča. Práve láska pomáhala v bojoch, vojnách a v utrpení.
Svet žien je ale pritom pre mnohých mužov veľkou neznámou. Čo sa týka vzťahov zásadným problémom je ponímanie lásky. Muž nepotrebuje lásku neustále vyznávať a dokazovať, paradoxne žena čaká práve nato. Lásku napĺňajú sny a očakávania.
Doba sa ale prirodzene zmenila. Ženy dnes preberajú na seba mužské povinnosti a v tejto súvislosti sa menia aj vzťahy. Partnerské ale aj rodinné.
Rozumná žena by si to mala neustále uvedomovať a postupovať tak aj pri výchove svojich detí. Naplňovať tajomstvo arabského príslovia a čerpať z neho múdrosť.
Lásku vždy sprevádza odvaha. Práve ženy sú tie, ktoré podstupujú viac pre lásku. Aj tu ale platí pravidlo – vždy s rozumom. Muži majú radi vyrovnané, spokojné ženy, ktoré vedia byť súčasne sami sebou ale aj ich.
Otvorenosť je pilierom lásky. Mnohé páry vďaka nej prekonali prekážky a vedeli ísť ďalej. Je to jedna z najťažších vecí v živote človeka – byť úprimný a otvorený k partnerovi a zabudnúť na to, čo sa smie a patrí. Pravá láska vie pochopiť a odpustiť.láska.jpg
Dôležité je rozpoznať, že láska nie je iba symbolicky ženského rodu. Takisto aj úcta.
Žena by mala vedieť prejaviť partnerovi úctu. Nie falošnú, ale ozajstnú. Oceniť jeho schopnosti, zručnosti a postoje. Muž si prostredníctvom úcty buduje a rozvíja lásku. Je pre neho mimoriadne dôležitá a pokiaľ mu chýba jeho prejavy nie sú prirodzené a občas aj násilné.
Arabské príslovie je rozumné a vhodné aj pre dnešnú modernú dobu.