Európske daňové raje

Pred samotným predstavením krajín si najprv ozrejmíme pojem daňový raj. Aká krajina je teda daňovým rajom?
Daňovým rajom je krajina alebo jurisdikcia, ktorá poskytuje minimálnu daňovú povinnosť zahraničným osobám a podnikom.

irsko

Ako vlády získavajú peniaze z daňových úľav?
Daňové raje nie sú úplne oslobodené od dane. Vyberajú nižšiu sadzbu dane ako iné krajiny. Nízka daňová jurisdikcia vo všeobecnosti účtuje vysoké colné alebo dovozné clá na pokrytie strát daňových príjmov. Daňové raje môžu účtovať poplatok za registrácie nových spoločností a poplatky za obnovu platia každý rok. Taktiež môžu byť účtované licenčné poplatky. Takéto poplatky prispievajú k opakovanému fixnému príjmu pre daňové raje.

euro

Jednotkou je Írsko
Na prvom mieste v rebríčku európskych daňových rajov je Írsko, kde je nasmerovaných 91 miliárd eur medzinárodných finančných prostriedkov, čo zodpovedá viac ako polovici miestnych vytvorených ziskov. Po období krízy, keď bolo Írsko zasiahnuté represívnymi požiadavkami na splácanie dlhov zo strany EÚ podobným spôsobom ako v Grécku, národ zvýšil svoje úsilie, aby sa stal atraktívnym ako daňový raj. Výsledkom je, že Írsko získava najväčší podiel z prenesených ziskov, pričom sadzba dane z pracovnej činnosti je iba 4%.

Ďalšou krajinou v poradí jeŠvajčiarsko, dlho známe ako daňové útočisko, ktoré priťahuje zahraničný kapitál kvôli priateľským daňovým sadzbám pre cudzincov a prísnym zákonom o ochrane osobných údajov. Nasleduje trojica Holandsko, Belgicko a Luxembursko, ktoré lákajú zahraničné spoločnosti na rôzne daňové stimuly. Rebríček uzatvára Malta, kde efektívna sadzba dane z príjmu po uplatnení systému refundácie predstavuje 5%.
 
 
 
Pre niektorých je definícia daňového raja krajina alebo región, kde sa neplatí žiadna daň, či už ide o podnikové financie, osobné alebo iné, napr. na Kajmanských ostrovoch. V širšom rozsahu však táto definícia môže zahŕňať krajiny ako Írsko, Švajčiarsko Holandsko, Luxembursko, Švajčiarsko a Belgicko, ktoré majú všetky pomerne nízke efektívne sadzby dane z príjmov právnických osôb. 

Nezaradené