Inteligencia a múdrosť

O niektorých ľuďoch sa hovorí, že majú v hlave piliny. O niektorých zas, že sú bifloši. O tých ďalších, že sú kockaté hlavy alebo o niektorých, že majú viac šťastia ako rozumu. Všetky tieto pomenovania sa však väčšinou viažu na školu, či už základnú, strednú alebo vysokú. Pretože práve tam je potrebná určitá časť nášho mozgu na vzdelávací proces, aby sme tam vedeli uspieť.

mozek

1.      Inteligencia

No, čo by ste povedali, že sa skrýva pod týmto pojmom? Predsa len znie o dosť elegantnejšie a honosnejšie ako pojem múdrosť. A tak ako znie, tak to s ním aj je v skutočnosti. Inteligencia predstavuje tie vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré máme od prirodzenia (nieee od toho, na čo ste teraz mysleli). Tento súbor máme od prírody a je len na nás ako ho využijeme. Samozrejme, že neostáva stále rovnaký a časom sa mení, rozvíja alebo naopak stagnuje.

2.      Múdrosť

Keď sme si už objasnili inteligenciu, iste rozmýšľate, aká charakteristika sa bude týkať práve tohto pojmu. Múdrosť predstavuje získané a nadobudnuté znalosti, vedomosti a schopnosti počas života. Nie sú nám dané do vienka, ale človek ich musí získať a nadobudnúť (niekedy aj tvrdou prácou) životom. Sú to vedomosti, ktoré sa naučíme v škole.

buňky

Niektorým ľuďom, ktorým povieme, že sú inteligentní to teda právo patrí a iným nie. Prirodzený intelekt je niečo, čo sa nedá získať len tak ľahko. Múdry človek sa tiež možno poteší, keď ho pochválite, že je múdry, ale stále to nie je taká pocta ako keby bol inteligentný, hoci ak nie je, je to tá najvyššia pocta, akú mu človek môže povedať. Samy sa preto rozhodnite, komu venujete tieto slová lichôtky.  Dospeli sme teda k záveru, že inteligencia a múdrosť nie sú totožné výrazy a dosť výrazné sa odlišujú. Zapamätajte si to do svojho ďalšieho života, určite vám to pomôže vo vašom vývoji ďalej.

myšlenka

Veľa šťastia a hlavne vedomostí do budúcna!

Nezaradené