Nebezpečenstvá internetu a sociálnych sietí

Nová technológie radikálne zmenili náš svet. Internet sa stal hlavnou výplňou času väčšiny ľudí, ale o jeho negatívnych dopadoch na spoločnosť sa hovorí len málo. Niet pochýb o tom, že internet napriek svojej nespornej užitočnosti, môže byť aj extrémne nebezpečný. Každému rodičovi by preto malo záležať na tom, čo jeho ratolesť vyhľadáva na internete a mal by aj rozoznávať riziká, ktoré hrozia.

kybernetika

Kybernetická šikana
Časy, keď jediným miestom šikany boli školské priestory sú nenávratne preč. Šikana sa rozšírila v súčasnosti aj do kybernetického priestoru a prebieha vo virtuálnej forme. Zverejňovanie osobných údajov a informácií sa stalo bežnou súčasťou každodenného života dnešnej populácie. To čo bolo kedysi súkromné, sa stáva doslova verejným majetkom a hlavne deti, ktoré si neuvedomujú tento aspekt sociálnych sietí sú najviac ohrozené.

Fotografie
Pri zverejnení fotografií si ľudia neuvedomujú, že fotka sa s príspevkom stane verejná a šírená tak, že už je takmer nemožné odstrániť. Pri prechode viacerými miestami virtuálnym svetom, ju môže stiahnuť do svojho osobného zariadenia kľudne aj tisíce ľudí. Často teda nerozvážnosť a uverejnenie inkriminovanej fotky, môže mať v budúcnosti fatálne následky jej zneužitím proti Vám.

Vírusy
Súčasťou internetu sú v podstate od jeho začiatkov. Sú veľmi podobné mikroorganizmom, po ktorých sú pomenované. Sú totiž schopné replikovať sa a poškodzovať užívateľské dáta. Sú rôzne formy vírusov ako makro vírusy, parazitické vírusy či boot vírus. Ich moderné formy sú veľmi zložité a sofistikované, pretože sa neustále vyvíjajú. Na ich detekciu a odstránenie sa musia tým istým tempom vyvíjať aj antivírusové programy. Netreba teda podceňovať ich aktualizácie a investícia do nich je žiadaným prvkom v ochrane našich údajov.

internet

Trójsky kôň
Pomenovaný podľa známeho príbehu Trójskej vojny, keď Odyseus navrhol postaviť sochu dreveného koňa, v ktorom sa vojaci infiltrovali do nedobytného trójskeho mesta. Jeho Interpretácia ako vírusu je nesprávna. Nevyužíva totiž duplikáciu ale jeho hlavným účelom je poškodenie dát. Najčastejšie sa vyskytuje v súbore s príponou „.exe“. Znova treba mať k dispozícií najnovšie antivírusové programy, ktoré vedia pravidelnými kontrolami odhaliť túto hrozbu.

Nezaradené