Potrubie musí byť priechodné, aby vám nespôsobilo vážnejšie problémy

Napájanie priestorov, ktoré využívajú ľudia, na kanalizáciu, je potrebné a dnes aj povinné, lebo iba takto je možné zabezpečiť, že všetky nečistoty a špina z týchto prevádzok budú dopravené na miesto, kde je to určené a že počas transportu nedôjde k haváriám a nehodám. Zabrániť tomu môže udržiavaná čistota kanalizačného potrubia a jeho priechodnosť.

Poklop na ceste

Starostlivosť o čistotu potrubia treba prenechať profesionálom, ktorí sa postarajú o všetko potrebné, majú na to vyškolený tím pracovníkov a aj technické vybavenie. Venujú sa aj monitoringu a trasovaniu potrubí, pri ktorom ide o zistenie poškodenia a jeho rozsahu a jeho včasnú opravu. Predchádzať sa tak dá havarijným stavom, ktoré už treba riešiť odstávkou domácností na určitý čas, potrebný na vyčistenie kanalizácie ab-krtkovanie.sk.

Spriechodnenie kanalizačného potrubia je možné krtkovaním, ktoré zahŕňa dve metódy, elektromechanickú a vysokotlakovú. Vypúšťaním nečistôt do kanalizácie sa časom na jej stenách usadzuje mastnota a všetok odpad, vytvára sa tak vrstva, ktorá zhrubne až do takej miery, že nakoniec upchá celý priemer potrubia a znemožní ďalšiemu odpadu cez potrubie pretiecť. Je tak nútený vrátiť sa späť do bytov, a to je problém.

Čata profesionálov je pripravená...

Čistenie elektromechanickou metódou sa vykonáva oceľovou strunou, ktorá je napojená na mobilné zariadenie, poháňané elektromotorom, a ktorá vykonáva vibračný a rotačný pohyb naraz, čím všetky nánosy z povrchu potrubia dokonalo odstráni. Tento spôsob je vhodný do priestorov, v ktorých nie je možné využiť čistenie vodou kvôli nebezpečenstvu ich zaplavenia. Naopak, vysokým tlakom vody sa dá potrubie vyčistiť takisto kvalitne, pretože hlavným činiteľom je hadica, napojená na vysokotlakové čerpadlo, ktoré do nej tlačí vodu a tá so sebou strháva všetko, čo je nalepené na povrchu potrubia. Firmy, ktoré sú pripravené vám pomôcť v prípade akýchkoľvek problémov s kanalizáciou, môžete volať 24 hodín denne aj v dňoch voľna či sviatkov, no efektívnejšie ako „hasenie“ havárie na poslednú chvíľu je prevencia.