Úverový podvod ľahko a rýchlo: Stačia nesprávne údaje v žiadosti

Čo je úverový podvod?
Úverový podvod je špecifickým druhom podvodu. Podľa § 222 Trestného zákona, kto vyláka od iného úver alebo zabezpečenie úveru tým, že ho uvedie do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie úveru alebo na splácanie úveru, a tak mu spôsobí malú škodu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

aplikace
 
Ľudia sa často domnievajú, že keď si pomôžu malým klamstvom, tak sa nemôže stať nič zlého. Lenže to je omyl, veľký omyl. Často krát sa nezamýšľajú nad možnými následkami, ktoré takýmto činnom môžu spôsobiť sebe. V dôsledku toho sa môžu dostať do veľmi ťažkej a zložitej životnej situácie. Pred tým ako budete klamať v takomto prípade, skúste sa zamyslieť čo sa môže stať.
Chceli ste si finančne pomôcť tým, že ste klamali o výške či už vašich príjmov alebo výdavkov, o počte vyživovaných detí a podobne. V skutočnosti ste sa takto ale dopustili úverového podvodu, a to aj pri menších pôžičkách na rôznej finančnej úrovni. Počet ľudí stíhaných za úverové podvody v posledných rokoch stále narastá.

financování

Úverový podvod spočíva v uvedení nepravdivých alebo hrubo skreslených údajov, prípadne v zamlčaní podstatných údajov pri dojednávaní úverovej zmluvy alebo v spojitosti s čerpaním úveru. Nie je pritom smerodajné, či úverová zmluva vôbec vznikla alebo bol úver skutočne poskytnutý. Pre dokonanie trestného činu úverového podvodu tak nie je nutné, aby došlo k vzniku škody. Ľudia sa často domnievajú, že nemôže ísť o vážny prehrešok. Čísla však ukazujú niečo iné a počet prípadov úverových podvodov v posledných rokoch rastie, ak sa pozriete na štatistiky, ktoré boli vykonané.  

podpis

Ľudia podceňujú správnosť údajov
Dojednávaním úverovej zmluvy sa pritom nemyslí len zmluva samotná, ale akýkoľvek dokument, či rokovania, ktoré s dojednávaním úveru súvisia. Za úverový podvod pritom riskujete aj vysoký trest odňatia slobody. Do úvahy sa berie viacero faktorov. Zohľadňovaná je výška vzniknutej škody aj skutočnosť, či už bol páchateľ za taký čin v minulosti potrestaný. 

Nezaradené