Design:
Tworzenie stron WWW

Garnki Zepter

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

MURUMURU
Slobody 440/72
962 61 Dobrá Niva

t.č.: 0948359763

IČO: 46667199
DIČ: 1079146200

IČ DPH: SK2023861686

Ako nakupovať

Všetky produkty nájdete v základných sekciách stránky. Vyhľadávať medzi produktami môžete pomocou menu, 
ktoré je umiestne v ľavej časti stránky. 


Vybraný produkt vložte do košíka, do ktorého môžete postupne vkladať všetky objednané produkty. 
 Ak ste nákup ukončili: 1) stlačte ikonu košíka,
             2) skontrolujte si svoju objednávku,
             3) vyplňte objednávací formulár,
             4) zvoľte spôsob platby a objednávku odošlite.
             5) Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou.


Ceny

1. Zoznam tovaru i s predajnými cenami je obsiahnutý v katalógu. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať
 tento katalóg a cenník podľa zmien výrobného programu jednotlivých výrobcov tovaru. 
2. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny v platnom cenníku.Spôsob platby

Platby sa vykonávajú v eurách (€), pričom predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
 - Platba pri dodávke na dobierku: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí na pošte.
 - Platba prevodom: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar na základe faktúry, ktorú mu 
predávajúci zašle elektronickou poštou. Tovar bude zaslaný / pripravený na odber až po pripísaní úhrady 
na účet predávajúceho.
Inštrukcie pre prevod - banka VÚB číslo účtu 3191170259 kód banky 0200.

Spôsob doručenia a poštovné:

Tovar Vám doručíme prostredníctvom Slovenskej pošty formou dobierky alebo po úhrade bankovým prevodom 
doporučene ako balík. (objednávky na dobierku zasielame maximálne do troch pracovných dní, objednavky 
platené prevodom na učet sú odosielané do troch pracovných dní po prijatí platby na učet).
 

Po objenaní tovaru bude cena poštového vypočítaná v závislosti od hmotnosti objednaného tovaru.

Spôsob doručenia/hmotnosť

do 500g

do 1000g

do 2000g

nad 2000g

Doporučene

(platba za tovar na účet)

2.15€

2.65€

3.75€

4.20

Dobierka

(platba za tovar pri doručení)

2.99€

3.50€

4.50€

4.85


Tieto ceny platia len pre poštové služby v rámci SR. V prípade objednávky zo zahraničia účtujeme poštovné 
podľa tarify Slovenskej pošty.

V prípade objednávky zo zahraničia nás prosím kontaktujte na adrese objednavky@murumuru.sk.

Odberateľ je povinný po prebratí tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a prípadné chyby 
okamžite reklamovať. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú 
predávajúcim akceptované.


Vrátenie tovaru:

Kupujúci môže objednaný predmet kúpy vrátiť predávajúcemu bez udania dôvodu v lehote do 14 kalendárnych dní 
od jeho zaplatenia. V tomto prípade je potrebné, aby bol predmet kúpy vrátený kompletný v nepoškodenom 
a v pôvodnom obale a množstve v zmysle pôvodne dodanej objednávky. Kupujúci je povinný informovať o záujme
vrátenia predmetu kúpy predávajúceho vopred a to e-mailom na adresu reklamacie@murumuru.sk alebo telefonicky
na čísle +421 915 668 976. Náklady na spätné doručenie od kupujúceho ku predávajúcemu hradí v tomto prípade 
kupujúci. Po obdržaní zásielky od kupujúceho a skontrolovaní jeho obsahu uhradí predávajúci cenu predmetu 
kúpy bez nákladov na doručenie späť kupujúcemu v zmysle predchádzajúcej dohody a to buď na bankový účet, 
alebo poštovou poukážkou do 5 pracovných dní od obdržania predmetu kúpy.Záručná doba:

Na predávaný tovar v internetovom obchode www.murumuru.sk sa vzťahuje záručná doba v zmysle platných zákonov,
pokiaľ na obale predmetu kúpy nie je uvedené inak.Záverečné ustanovenia:

1. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto 
  podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Práva odberateľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb.
  v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
3. Predávajúci ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto 
  podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené "vyššou mocou" alebo okolnosťami vylučujúcimi 
  zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
4. Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 25.februara 2012.

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk MURUMURU.SK © 2019