Dá sa kúpiť pravda?

Ak ako spoločnosť akceptujeme, že peniaze sú všeobecným ekvivalentom, potom nimi môžeme kúpiť všetko, aj pravdu.

Bude to však kúpená pravda, teda na svojom zmysle stratí. Nepôjde teda o pravdu. Tu však musím zdôrazniť rozdiel. Pokiaľ sa financuje výskum, tak si pravdu kupujeme a to v dobrom slova zmysle. Kupujeme si poznanie. Ak však vravíme o podplácaní, kedy pomocou peňazí  zmeníme názory, výpovede a informácie iných ľudí, vtedy vravíme o tej pravde, ktorá má však opačný význam a teda je lož.
otazníky barevné

        Peniaze teda môžu napomôcť k výskumu, poznaniu a teda snáď reálnej pravde, no na druhej strane môžu pravdu blokovať alebo tvarovať, dokonca ju zmeniť na lož.

Naše poznanie pravdy do značnej miery súvisí s realitou. No nie na 100 %! Teda aj pokiaľ si myslíme, že my máme tú jedinú pravdu, môžeme omylom šíriť aj kúsok lži. V niektorých prípadoch kus.

Teda výskum môže byť financovaný, no výskumní pracovníci omylom prídu s určitou lžou, pretože nemusia byť úplne neomylní. Sú tiež len ľudia. Takisto človek môže byť neúplatný, no svojimi medzerami v poznaní vyslovuje mále kúsky lži, pričom si to neuvedomuje. Takže peniazmi aj tak nemusíme ovplyvniť tú skutočnú, na 100 % reálnu pravdu.

A čo v prípade, kedy si človek podplatením pravdu v skutočnosti kupuje? Čo ak má práve on v skutočnosti pravdu a podplatením ju chce dostať na povrch? Môže sa stať aj taká situácia. Ako sa vraví, každý má svoju pravdu. Niekto svojej pravde verí a môže ju dostať na svetlo aj pomocou peňazí. Iný má zasa pravdu, za ktorú sa hanbí a platí za jej pretvorenie či blokovanie.
lži v pravdě

Je ťažké usúdiť, kedy a z akej časti je pravda kúpená a či vôbec, pretože z určite časti ju v mnohých prípadoch nepoznáme ani my sami. Ak si o niečom myslíme že je pravda alebo lož my, to ešte neznamená, že je to na 100 % pravda. A možno sa aj dosť mýlime. V každom prípade však by sme pravdu mali hľadať a každý veriť tej svojej. Nesmieme ju začať ignorovať ani kvôli týmto myšlienkam a situáciám, ktoré som opisoval. Hľadaním pravdy sa približujeme k tej reálnej, takže hľadať ju musíme i naďalej.


Nezaradené