Občianske združenie

Občianske združenie je považované za neziskovú organizáciu, ktorá nie je zakladaná za účelom dosahovania zisku. Jeho hlavným zámerom je prínos niečoho nového pre určitú skupinu ľudí, podpora pre znevýhodnených občanov a podobne. Patria tu napríklad lesné kluby, ktoré predstavujú alternatívu ku klasickým materským školám, vyznačujú sa špecifickým prístupom k deťom a sú určitým obohatením, keďže prinášajú nové postupy vo fungovaní. Ďalej tu môžeme zaradiť občianske združenia na pomoc utečencom a iným menšinovým skupinám, ktoré potrebujú podporu pre ich smerovanie. Združenia, ktoré pomáhajú chorým, podporujú určité športové aktivity, kultúru, umenie a podobne. Vo všeobecnosti prinášajú niečo nové a obohacujú už zabehnutý systém, ktorý platí v danej spoločnosti.

finančná dobrovoľná pomoc

Pri založení občianskeho združenia sa postupuje na základe platnej legislatívy, ktorá hovorí o tom, že na jej vytvorenie je potrebná účasť minimálne troch osôb. Prípravný výbor, ktorý vytvoria tieto osoby podáva návrh na registráciu občianskeho združenia. Založenie občianskeho združenia môžete ponechať špecializovanej advokátskej kancelárii, ktorá sa venuje týmto záležitostiam a vy máte o starosť menej a hotovú vec vybavenú v priebehu niekoľkých dní. Celý náležitý harmonogram, ktorý vedie k dosiahnutiu požadovaného výsledku, nájdete na našej internetovej stránke, kde je vysvetlený krok za krokom s dostatkom prislúchajúcich informácií.

pomoc našej planéte

Okrem návrhu na registráciu občianskeho združenia, sú potrebné aj stanovy. Postupovať môžete osobne, využitím pošty alebo online. Spomínaný návrh na registráciu, ktorý musí byť podpísaný všetkými tromi osobami, sa podáva na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré rozhoduje o schválení návrhu a založení občianskeho združenia. Potom už môžu členovia občianskeho združenia vykonávať činnosť, pre ktorú sa rozhodli s plným nasadením pre danú vec. Stanovy zahŕňajú kontaktné údaje ako je názov, sídlo, cieľ občianskeho združenia. Ak sa už dopracujete ku vzniku občianskeho združenia, ktoré ste si do istej miery vysnívali, vložili ste do jeho vzniku vlastné myšlienky a vízie na zlepšenie existujúceho systému v spoločnosti, potom vám už nezostáva nič iné, iba pustiť sa do práce.