Zaujme tantrická masáž aj Vás?

Ak sa zaujímate o unikátne typy masáži, určite ste museli minimálne čítať alebo počuť o tantrickej masáži, ktorá sa však stáva stále známejšou aj v našom hlavnom stave. Tantra bratislava sa stáva u ľudí populárny pojem, preto sa na ňu pozrime trochu bližšie.

Tantrická masáž vo všeobecnosti vie dokonale prepojiť duševnú stránku človeka s tou telesnou, čím následne prináša kvalitné uvoľnenie tela aj mysle. Pracuje so životnými energiami, pričom za hlavnú esenciu sa tu považuje sexuálna energia, ktorá má v skutočnosti väčší význam, než by sa mohlo zdať. Ak sa s touto energiou zaobchádza správne, prináša veľmi príjemné pocity a to aj bez toho, aby sme v tejto spojitosti museli vravieť priamo o sexe či o pohlavnom styku.

masáž doplnky

Classic tantra je preto vo svojej podstate erotická masáž, resp. má s ňou spoločné znaky, nakoľko takisto pracuje s ľudskou sexualitou do podoby, aby priniesla požadované uvoľnenie a odstránenie napätia. S tantrickou masážou sa účinne odstraňujú tiež všetky telesné a sexuálne bloky a telo pri tomto „rituáli“ čerpá nové životné sily.

Jej základ spočíva v senzuálnych dotykoch. V salóne sa navyše stretnete s pomerne pestrou ponukou názvov a techník, ktoré ale všetky vychádzajú zo senzuálnej práce s telom. Pri niektorých technikách napríklad masérka miesto rúk používa svoje telo a skrátka každá technika má v niečom svoje originálne postupy. Preto aj niektoré z ponúkaných služieb môžu byť intenzívnejšie ako tie iné, resp. môžu pôsobiť intenzívnejšie ako classic tantra.

modelka, žena

Zákazník by mal preto vyberať podľa toho, do akej miery je mu senzuálna práca s jeho telom príjemná a tiež na základe toho, do akej miery má s tantrickými masážami skúsenosť. Ak takmer žiadnu a toto je jeho prvá návšteva, tak by bolo najvhodnejšie, ak by najskôr začal s tou klasikou.

Na začiatok nechýba kúpeľ a úvodný rituál namaste = odovzdanie úcty k telu.